Dialog som inre mötesplats

 

människa ● möte ● meditation ● kommunikation

Jag heter Lisbeth Gustafsson och är journalist och författare med inriktning på livs- och värdefrågor. Under flera år arbetade jag som nyhetsjournalist på Aktuellt och jag har också varit projektledare för religion och livsåskådning på Sveriges television. Efter fem år som kultursekreterare i Svenska kyrkan gick jag vidare till folkbildningen, där jag verkade som biträdande rektor för studieförbundet Bilda i fyra år.

 

2015 utnämndes jag till teologie hedersdoktor vid Uppsala universitet.

Läs min hedersdoktorsföreläsning här.

Read the English version of my honorary doctor inaugural address here.

 

Reportage i Tidningen Sändaren:

 

"Dialog är hedersdoktorns väg

till samlevnad"

 

En majdag för cirka trettiofem år sedan kom jag till Sigtunastiftelsen i Sigtuna. En evangelisk kulturakademi med kristna förtecken och en dialogplats med anor tillbaka till 1917. Ett pågående samtal om tidens mest angelägna livsfrågor och samhällsämnen. Jag stod där med frågan om jag skulle våga steget från nyhetsarbetet på Aktuellt på Sveriges television till ett arbete med kulturdialog på Sigtunastiftelsen.

– Vad är uppdraget? frågade jag.

– Uppdraget är att ständigt leva med frågan: Vad är det att vara människa? Överallt där den frågan ställs ska vi vara med och ta ett medansvar. Det är kyrkans möjlighet att komma till tals och att rädda djupdimensionen i människan.” Svarade dåvarande direktorn Sven Åstrand, som själv var skolad in i uppdraget av sin företrädare, dramatikern och psalmförfattaren Olov Hartman.

 

Sigtunaarvet – Sigtunastiftelsen och tidskriften Vår Lösen – är en sekellång dialogisk praktik med intresse för människans liv och kultur i vid mening. Jag fick min skolning där och har burit traditionen vidare in i journalistutbildningar, ledarskapskurser och i folkbildningen i det nya Sverige.

 

Jag ser mig som möjliggörare av goda samtal i mellanmänskliga möten. Ofta mitt i spänningspunkten mellan motsatta synsätt. Dialogen bygger på öppenhet för det annorlunda och okända. Den är vägen till en inre mötesplats, där djupdimensionen i det mänskliga blir synlig och tilliten möjlig.

 

Välkommen att höra av dig vid behov!

 

 

 

 

 

 

epost: lisbeth@transverba.com

telefon: 070 6517898

 

 

© TransVerba AB 2024